ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม ศึกษาดูงานด้านไอที
 รายละเอียด นักศึกษาและคณาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาโมบายเว็บแอพพลิเคชัน และสาขาเทคโนโลยีและการสื่อสาร ได้ไปศึกษาดูงานด้าน IT ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ และสำนักงานประกันสังคมสำนักงานใหญ่ ที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2556
 สถานที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ และสำนักงานประกันสังคม
 วันที่ 10/01/2556
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม ศึกษาดูงานด้านไอที
จำนวน : 12 รูป

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th