ข่าว-กิจกรรม

News & Activity

ข่าว-กิจกรรม


ความคิดสร้างสรรค์กับการทำงานในยุคดิจิทัล

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 สำนักวิชาศึกษาทั่วไปจัดกิจกรรมในวิชา HUM120 ทักษะการเรียนรู้สู่ความเป็นบัณฑิตในอุดมคติ สำหรับนักศึกษา Early Birds ประจำปีการศึกษา 2563 ในหัวข้อ ความคิดสร้างสรรค์กับการทำงานในยุคดิจิทัล ซึ่งมีนักศึกษาได้นำเสนอผลงานความคิดสร้างสรรค์ที่เข้าตากรรมการจนได้รับของรางวัล นั่นก็คือ  “นางสาวพิชานัน บุญเรือง” โดยได้รับความอนุเคราะห์ของรางวัลจาก รองอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี (ดร.บุษบา ชัยจินดา) และผู้มอบรางวัลโดย ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์สมเกียรติ สมบูรณ์เงิน
ปล.เรียนออนไลน์ว่าสนุกแล้ว แถมได้รางวัลอีก ฟินจะตาย

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง Enjoy Being Profesional

ที่สำนักวิชาศึกษาทั่วไป


สมัครเรียน