ข่าว-กิจกรรม

News & Activity


News & Activity

กิจกรรมเพื่อฟื้นฟูกล้ามเนื้อมัดเล็กและการสั่งการของสมอง

2023-03-29 10:40:00

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 4

2023-03-29 10:33:00

วิทยากรบรรยายในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสำนักงาน

2023-03-29 10:31:00

เข้าร่วมการประชุมสนทนากลุ่มในบทบาทนักวิชาการ ภาคตะวันออก

2023-03-29 10:29:00

ร่วมทำบุญปีใหม่ 2566 กับ โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

2023-03-29 10:26:00

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น 4 ?จตุตถดิเรกคุณาภรณ์? (จ.ภ.)

2023-03-29 10:20:00

พิธีรับมอบใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสูตร AIT

2023-03-29 09:50:00

โครงการกลยุทธ์การเจรจาต่อรอง

2022-11-09 11:39:00

โครงการการเรียนรู้ตามอัธยาศัย (นักศึกษา Early Birds ปีการศึกษา 2565)

2022-07-23 14:57:00

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง Enjoy Being Profesional

ที่สำนักวิชาศึกษาทั่วไป


สมัครเรียน