ข่าว-กิจกรรม

News & Activity


News & Activity

โครงการกลยุทธ์การเจรจาต่อรอง

2022-11-09 11:39:00

โครงการการเรียนรู้ตามอัธยาศัย (นักศึกษา Early Birds ปีการศึกษา 2565)

2022-07-23 14:57:00

บรรยายพิเศษหัวข้อ แต่งหน้าอย่างไรให้สมวัย

2020-09-02 11:24:00

มอบรางวัลครั้งที่ 6

2020-08-22 15:27:00

มอบรางวัลครั้งที่ 5

2020-08-14 10:32:00

มอบรางวัลครั้งที่ 4

2020-07-30 16:24:00

มอบรางวัลครั้งที่ 3

2020-07-22 15:41:00

มอบรางวัลครั้งที่ 2

2020-07-21 13:20:00

ความคิดสร้างสรรค์กับการทำงานในยุคดิจิทัล

2020-07-20 11:06:00

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง Enjoy Being Profesional

ที่สำนักวิชาศึกษาทั่วไป


สมัครเรียน