ข่าว-กิจกรรม

News & Activity

ข่าว-กิจกรรม


ร่วมทำบุญปีใหม่ 2566 กับ โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาพร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา รองผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป  อาจารย์สมเกียรติ สมบูรณ์เงิน ผู้ช่วยอธิการบดี  พร้อมด้วย นางสาวสุภาภรณ์ พุทธจิระ เจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี  ได้รับเกียรติจาก กองการแพทย์  และชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองชลบุรี เชิญร่วมทำบุญปีใหม่ 2566 กับ โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลเมืองชลบุรี โดยมี นายสุติกรณ์ จำเริญพานิช นายกเทศมนตรีเมืองชลบุรีเป็นประธานในพิธี และคณะผู้บริหารผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนการงาน พร้อมด้วย นายสุธีพงศ์ อัศวเมธสุวรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมในพิธี  ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 เทศบาลเมืองชลบุรี เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง Enjoy Being Profesional

ที่สำนักวิชาศึกษาทั่วไป


สมัครเรียน