ข่าว-กิจกรรม

News & Activity

ข่าว-กิจกรรม


มอบรางวัลครั้งที่ 3

เป็นวันดีๆอีกหนึ่งวัน สำหรับน้องๆ ที่ได้รับการคัดเลือกรับรางวัล วันนี้มีนักศึกษามารับรางวัลถึง 2 คนด้วยกันคือ นางสาวพันธกาญจ์ วันชัยชะนะ ผู้มอบรางวัลก็ไม่ใช่คนอื่นไกล โค้ชเกดนั่นเอง หรือ ดร.พรทิวา แสงเขียว อาจารย์ประจำคณะบัญชี และคนที่สองคือ นายพิพัฒน์พงศ์ นาใจปัด ผู้ที่มาพร้อมแต้มบุญที่ได้รับรางวัลจาก ดร.บุษบา ชัยจินดา รองอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี และได้มีการเสวนาเล็กๆน้อยๆ กับนักศึกษา สร้างความประทับใจซึ่งกันและกัน แม้จะใส่หน้ากากก็ยังเห็นรอยยิ้ม ตั้ลล๊ากกก

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง Enjoy Being Profesional

ที่สำนักวิชาศึกษาทั่วไป


สมัครเรียน