ข่าว-กิจกรรม

News & Activity

ข่าว-กิจกรรม


พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น 4 ?จตุตถดิเรกคุณาภรณ์? (จ.ภ.)

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ดร.อารีย์ ขันติธรรมกุล อาจารย์ประจำสำนักวิชาศึกษาทั่วไป เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น 4 “จตุตถดิเรกคุณาภรณ์” (จ.ภ.)

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง Enjoy Being Profesional

ที่สำนักวิชาศึกษาทั่วไป


สมัครเรียน