ข่าว-กิจกรรม

News & Activity

ข่าว-กิจกรรม


มอบรางวัลครั้งที่ 6

ยังคงแจกกันอย่างต่อเนื่องจ้าาาาาาาา

วันนี้น้องๆทยอยมารับของรางวัลที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในรายวิชา HUM120 ทักษะการเรียนรู้สู่ความเป็นบัณฑิตในอุดมคติ เริ่มต้นด้วย

1. นายพรชัย ลิมปรุ่งพัฒนกิจ

2. นส.ธนัชพร อรัญคีรี

3. นส.ญาณิชา ประจันนวล

4. นส.นาตฎญา ศรีประเสริฐ

5. น.ส.ชนัญชิดา ตาคีย์

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆด้วยนะคะ

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง Enjoy Being Profesional

ที่สำนักวิชาศึกษาทั่วไป


สมัครเรียน