ข่าว-กิจกรรม

News & Activity

ข่าว-กิจกรรม


พิธีรับมอบใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสูตร AIT

ดร.อารีย์  ขันติธรรมกุล อาจารย์ประจำสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี เข้ารับมอบใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสูตร "AIT” Academy of Innovative Teaching  ด้าน Active Learning  ณ ห้องประชุม ดร.เฉลิมวงศ์ 1 ชั้น 6 อาคาร 72 ปี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.บุษบา ชัยจินดา รองอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี เป็นผู้มอบใบประกาศ เมื่อวันพุธที่ 4 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง Enjoy Being Profesional

ที่สำนักวิชาศึกษาทั่วไป


สมัครเรียน