ข่าว-กิจกรรม

News & Activity

ข่าว-กิจกรรม


มอบรางวัลครั้งที่ 2

แจกต่อไม่รอแล้วน๊าา 
อีก 1 รางวัล ในการร่วมกิจกรรมในวิชา HUM120 ทักษะการเรียนรู้สู่ความเป็นบัณฑิตในอุมคติ แจกกันอีกรอบเมื่อวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 และผู้ที่ได้รางวัลเสื้อเก๋ๆจากเราไปก็คือ นางสาวหทัยชนก สุขเกษม และต้องกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีคนเดิม ดร.บุษบา ชัยจินดา รองอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี ผู้ที่ให้ความอนุเคราะห์ของรางวัลในปีนี้ และขอบพระคุณ ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์สมเกียรติ สมบูรณ์เงิน ผู้มอบรางวัลให้แก่นักศึกษาในครั้งนี้ด้วยค่ะ

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง Enjoy Being Profesional

ที่สำนักวิชาศึกษาทั่วไป


สมัครเรียน