WorkDetail

ผลงาน

Course

ผลงาน


การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในศาลอุทธรณ์ รอบ 16 ทีม สุดท้ายทั่วประเทศ

นายภัทรกร รื่นรมย์ และ นายธีรวัฒน์ วีระวัฒน์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด และสภาทนายความ ได้จัดการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ขึ้นในระหว่างวันที่ 10 มกราคม – 31 มีนาคม 2560 คณะนิติศาสตร์นำโดย ผศ.สุระทิน ชัยทองคำ ได้ส่งนักศึกษาเข้าแข่งขันและได้ผ่านเข้ารอบ 16 ทีมจากการคัดเลือกทั่วประเทศและแข่งขันรอบแรกในวันที่ 6 มีนาคม 2560

                ผลการแข่งขันแพ้มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายไปด้วยคะแนน 96.00 : 95.17  คะแนน

 

เรียนกฏหมายที่ว่ายาก กลับกลายเป็นเรื่องง่าย เพราะการเรียนการสอนแบบใส่ใจนักศึกษา

ด้วยคณาจารย์และนักกฏหมายระดับประเทศ


สมัครเรียน