ข่าว-กิจกรรม

News & Activity


News & Activity

1พี่อ้อง "ศิษย์พี่ ศิษย์เก่า อยากบอกว่า..."

2021-06-24 15:49:00

2ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตรเรียนดีและผู้สร้างชื่อเสียงทางด้านวิชาการให้กับคณะฯ เนื่องในงานปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563 และ เรื่องรายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตรผู้ทำประโยชน์กับคณะด้านผู้นำกิจกรรมนักศึกษา เนื่องในงานปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563

2021-06-04 13:41:00

3ประกาศคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เรื่อง รายวิชาที่ขอเปิดนอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 3/2563

2021-06-04 13:25:00

4โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ(Online) ปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน ปีการศึกษา 2563

2021-04-29 14:48:00

5โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ ตัวจริงเสียงจริง ออนไลน์

2021-04-28 10:36:00

6ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรม ตัวแทนออกของ (Customs broker) รุ่น3

2021-04-27 11:43:00

7ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรม Lean Supply Chain Transformation รุ่น3

2021-04-20 18:10:00

8มาแล้ววว Open house คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศรีปทุม ชลบุรี

2021-02-17 19:39:00

9พี่เลิฟลี่ "ศิษย์พี่ ศิษย์เก่า อยากบอกว่า..."

2021-02-16 03:30:00

10พี่คิว "ศิษย์พี่ ศิษย์เก่า อยากบอกว่า..."

2021-02-09 03:12:00

11ประกาศรายวิชาที่ขอเปิดนอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2563

2021-01-13 13:34:00

12อบรมฟรี! โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non-Degree) หลักสูตรตัวแทนออกของ (Customs broker) เพื่อการส่งออกและนำเข้าตามนโยบายพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) รุ่น 3

2021-01-06 11:41:00

13Congratulations Logistics SPUC

2020-11-15 12:02:00

14TOYOTA Online Open House

2020-11-13 10:26:00

15การบรรยายพิเศษ : Warehouse Management ในยุค 4.0 และโอกาสในการทำงาน

2020-10-27 09:41:00

16ทำดีมีรางวัล โลจิสติกส์จิตอาสา

2020-10-22 14:04:00

17ข่าวประชาสัมพันธ์การจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่

2020-10-21 16:24:00

18ขนาดไซส์โปโลและไซส์เสื้อช็อป คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี

2020-09-30 16:25:00

19นักศึกษาคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยศรีปทุมเข้าคัดเลือกนักศึกษาดีเด่น สสอท. ประจำปี 2563

2020-09-03 10:41:00

20แบบฟอร์มขอจดหมายภายนอกเพื่อสัมภาษณ์ประกอบการทำรายงานประจำวิชา

2020-09-01 16:02:00

21ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม หลักสูตร ตัวแทนออกของ (Customs broker) รุ่นที่ 2

2020-09-01 11:03:00

22อบรมฟรี! โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non-Degree) หลักสูตรการปรับเปลี่ยนองค์กรแบบลีนซัพพลายเชน (Lean Supply Chain Transformation) รุ่น 2

2020-07-20 15:11:00

23อบรมฟรี! โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non-Degree) หลักสูตรตัวแทนออกของ (Customs broker) เพื่อการส่งออกและนำเข้าตามนโยบายพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) รุ่น 2

2020-07-16 16:40:00

24ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับเกียรติบัตรเรียนดีและเกียรติบัตรผู้สร้างชื่อเสียงให้กับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562

2020-07-09 10:22:00

25Work From Home อยู่บ้านอย่างไรให้เกิดประโยชน์ ?

2020-04-28 15:59:00

26สื่อประชาสัมพันธ์คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

2020-03-12 13:48:00

27รีวิว "นิตยสาร Logistics Thailand" ประจำเดือนมกราคม อ่านได้แล้วที่คณะโลจิสติกส์ฯ

2020-02-19 10:53:00

28Information of Logistics&Supply Chain SPU

2020-01-21 14:13:00

29รีวิว "นิตยสาร Logistics Thailand" ประจำเดือนตุลาคม อ่านได้แล้วที่คณะโลจิสติกส์ฯ

2020-01-14 13:48:00

30"โครงการ Logistics Series พี่สอนน้อง" ประจำปีการศึกษา 1/2562 ครั้งที่ 2

2019-12-14 11:29:00

31Information of Logistics&Supply Chain SPU

2019-12-04 16:29:00

32การแข่งขัน SPU Logistics Packaging Competition 2020 คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี

2019-12-03 12:07:00

33การบรรยายพิเศษ : Warehouse Management 4.0 @Logistics SPU Chonburi

2019-12-03 12:04:00

34"โครงการ Logistics Series พี่สอนน้อง" ประจำปีการศึกษา 1/2562

2019-12-03 12:03:00

35อาจารย์ดีเด่น คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศรีปทุม ชลบุรี

2019-07-24 11:29:00

36ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non Degree) ตัวแทนออกของ (Customs broker)

2019-06-19 16:17:00

37รีวิว "นิตยสาร Logistics Thailand" ประจำเดือนพฤษภาคม อ่านได้แล้วที่คณะโลจิสติกส์ฯ

2019-05-29 10:06:00

38รีวิว "นิตยสาร Logistics Thailand" ประจำเดือนมีนาคม อ่านได้แล้วที่คณะโลจิสติกส์ฯ

2019-05-03 15:44:00

39กำหนดการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2/2561

2019-04-24 09:37:00

40รีวิว "นิตยสาร Logistics Thailand" ประจำเดือนมีนาคม อ่านได้แล้วที่คณะโลจิสติกส์ฯ

2019-03-14 10:38:00

41แบบฟอร์มขอจดหมายภายนอกเพื่อสัมภาษณ์ประกอบการทำรายงานประจำวิชา

2019-01-09 11:14:00

42รีวิว "นิตยสาร Logistics Thailand" ประจำเดือนมกราคม อ่านได้แล้วที่คณะโลจิสติกส์ฯ

2019-01-08 13:35:00

43รีวิว "นิตยสาร Logistics Thailand" ประจำเดือนธันวาคม อ่านได้แล้วที่คณะโลจิสติกส์ฯ

2019-01-05 16:44:00

44รีวิว "นิตยสาร Logistics Thailand" ประจำเดือนพฤศจิกายน อ่านได้แล้วที่คณะโลจิสติกส์ฯ

2019-01-05 16:28:00

45ขอเชิญศิษย์เก่า และผู้สนใจเข้ารับฟัง Logistics talk: Smart Rail Freight for Thailand?s Logistics

2018-11-14 17:06:00

46ขอเชิญศิษย์เก่า และผู้สนใจเข้ารับฟัง Logistics talk

2018-11-14 17:00:00

47ฝึกอบรมหลักสูตรธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ฟรี พร้อมบรรจุเข้าทำงาน

2018-10-25 12:25:00

48รีวิว "นิตยสาร Logistics Thailand" ประจำเดือน ตุลาคม อ่านได้แล้วที่คณะโลจิสติกส์ฯ

2018-10-17 14:46:00

49การขอผ่อนผันการเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ

2018-09-26 11:06:00

50รีวิว "นิตยสาร Logistics Thailand" ประจำเดือนกันยายน อ่านได้แล้วที่คณะโลจิสติกส์ฯ

2018-09-20 11:12:00

51รีวิว "นิตยสาร Logistics Thailand" ประจำเดือนสิงหาคม อ่านได้แล้วที่คณะโลจิสติกส์ฯ

2018-09-20 11:12:00

52ศิษย์เก่าเล่าศิษย์ปัจจุบัน เตรียมความพร้อมก่อนการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ภาควันอาทิตย์)

2018-07-25 12:58:00

53ศิษย์เก่าเล่าศิษย์ปัจจุบัน เตรียมความพร้อมก่อนการศึกษา ปีการศึกษา 2561

2018-07-25 12:57:00

54 รายละเอียด การแข่งขัน SPU Logistics Packaging Competition 2018 ดาวน์โหลดใบสมัคร ตรงเอกสารแนบ

2018-06-27 11:11:00

55นักศึกษาคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการ Leadership Development Program

2018-06-03 15:49:00

56ขอเชิญร่วมกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2561 รอบแรก

2018-05-30 22:08:00

57นัดพบนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน 2560

2018-05-06 04:44:00

58ขอเชิญนักศึกษาที่ขอจบการศึกษาในปีการศึกษา 2/2560 เข้าร่วมปัจฉิมนิเทศ

2018-04-23 13:23:00

59นักศึกษาคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้ารับสัมฤทธิบัตรผ่านโครงการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

2018-04-03 11:59:00

60พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจในความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี และ สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย

2018-01-16 16:37:00

61เข้าคารวะและขอพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2561 ท่านรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

2018-01-16 09:04:00

62ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับบริษัท ล็อกซเล่ย์ ซิมูเลชั่น เทคโนโลยี จำกัด

2018-01-16 15:01:00

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน