สมัครเรียน 038-146-123

Freshy Boy&Girl และ Miss Satellite 2011Freshy Boy&Girl และ Miss Satellite 2011 -รางวัล Freshy Boy ได้แก่ นายธราพงษ์ ลิ้มประเสริฐ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชามัลติมีเดียแอนนิเมชั่น ชั้นปีที่ 3 (เทียบโอนรอบปกติ) -รางวัล Freshy Girl ได้แก่ นางสาวสุพิชชา เนาวรัตน์ นักศึกษาคณะบัญชี สาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 1 -รางวัล Miss Satellite ได้แก่ นายพงษ์ศักดิ์ นักศึกษาคณะบัญชี สาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 1 -รางวัล Popular Vote ได้แก่ นางสาวอริษา วิชัยรัตน์ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชามัลติมีเดียแอนนิเมชั่น ชั้นปีที่ 1