สมัครเรียน 038-146-123

ขแแสดงความยินดีกับ นายวชิระ มาแดง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 แข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา



วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559 อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ นำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา ที่ ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันกว่า 20 มหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศ ผลการแข่งขัน นายวชิระ มาแดง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาภาษาอังกฤษสื่อสารสื่อสารธุรกิจ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศและได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขัน