สมัครเรียน 038-146-123

นศ.คณะเทคโนโลยีสารสนเทศคว้าทุนสนับสนุนพัฒนาโครงการในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ นายธนันท์ชัย วิสุทธิชัย นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาโครงการ รอบข้อเสนอโครงการ ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 (NSC2017) ณ ศูนย์ประสานงานภาคตะวันออก คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา