สมัครเรียน 038-146-123

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับคัดเลือกไปศึกษาดูงานด้านAnimationขอแสดงความยินดี กับ นายจักรพงษ์ ช่วยสุข นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชามัลติมีเดียแอนนิเมชั่น ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับคัดเลือกไปศึกษาดูงานด้านAnimation ณ ประเทศเกาหลี ในโครงการ “TK Animation Training ตอน ขบวนการขัดเงา 2