สมัครเรียน 038-146-123

นศ.สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คว้ารางวัลชมเชยจากการแข่งขันนักปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 คณาจารย์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ “การแข่งขันนักปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์ (The Smart Logistics Practices Award 2017)” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ ผลการแข่งขันมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรีได้รับรางวัลชมเชย โดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน จากมหาวิทยาลัยที่เปิดการเรียนการสอนด้านโลจิสติกส์ จำนวน 19 ทีม โดยการแข่งขันจะอ้างอิงเกณฑ์การปฏิบัติตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #เรียนโลจิสติกส์ศรีปทุมชลบุรี