สมัครเรียน 038-146-123

คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประกวดหนังสั้นวันพุธที่ 25 มกราคม 2560 นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ชั้นปีที่ 3ได้เดินทางไปรับรางวัลอันดับที่ 3 จากการประกวดหนังสั้นในหัวข้อ ความซื่อสัตว์ที่เมืองทองธานี โดยมีคุณวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนสังกัดกระทรวงสังคมและพัฒนามนุษย์เป็นผู้มอบรางวัลซึ่งงานนี้มีทั้งการประกวดวาดภาพ ,เขียนเรียงความ ,ร้องเพลง ,หนังสั้นมีทั้งระดับอนุบาล ประถม มัธยมและมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ จัดโดยมูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน