สมัครเรียน 038-146-123

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมฝึกอบรมค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชน “กล้าใหม่ ใฝ่รู้”นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เข้าร่วมฝึกอบรมค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชน “กล้าใหม่ ใฝ่รู้” ระดับอุดมศึกษา ณ ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์ หาดตะวันรอน นาจอมเทียน จ.ชลบุรี