สมัครเรียน 038-146-123

นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดคว้ารางวัลชมเชยจากการนำเสนอแนวคิดธุรกิจขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาขตชลบุรี ได้รับรางวัลชมเชย การนำเสนอแนวคิดธุรกิจ START UP ASEAN จัดโดยสมาคมธุรกิจจังหวัดอำนาจเจริญ