สมัครเรียน 038-146-123

นักศึกษาคณะบัญชีคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการประกวดมารยาทไทยขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะบัญชีคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการประกวดมารยาทไทย ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุระดับอุดมศึกษาครั้งที่ 2 พร้อมรับทุนการศึกษา 5,000 บาท จัดโดย มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560