สมัครเรียน 038-146-123

รางวัลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดและออกแบบบรรจุภัณฑ์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะบริหารธุรกิจ น.ส.น้ำฝน อ่อนละมูล , น.ส.วธิรญา บุญประเสริฐ ,นายจิรวัฒน์ จันทศีรีเขต คว้ารางวัลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดและออกแบบบรรจุภัณฑ์ สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนภายใต้แนวคิด สร้างมูลค่าเพิ่มสู่ชุมชน (แนวคิด บรรจุภัณฑ์เพื่อโลจิสติกส์)