สมัครเรียน 038-146-123

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม ชลบุรี ร่วมให้สัมภาษณ์ในรอบคัดเลือกโครงการ Leadership Development Programsเมื่อวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2560ทีมงาน Business Networking Manangement Division จากบริษัท CP ALL ผู้จัดโครงการ Leadership Development Programs ที่คัดเลือก นิสิต นักศึกษา จากทั่วประเทศ ทั้งมหาวิทยาลัยรัฐ และเอกชนเข้าค่ายผู้นำ LDP ได้มาคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรีรอบสองจากการส่งใบสมัครเข้าโครงการ โดยมีนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานและสาขาวิชาการตลาด เข้าร่วมการสัมภาษณ์คัดเลือก โครงการ Leadership Development Program หรือ LDP เริ่มจัดตั้งแต่ ปี 2538 โดยคัดเลือกนักศึกษา ที่มีบุคลิกความเป็นผู้นำและปรารถนาที่จะพัฒนาตนเอง มาทำกิจกรรมร่วมกันโดยใช้กิจกรรมเป็นตัวประสาน นำมาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ และได้มีโอกาสเรียนรู้แนวคิดการบริหารธุรกิจจากผู้บริหารระดับสูงของ บริษัท CPALL จำกัด (มหาชน)