สมัครเรียน 038-146-123

นักศึกษา ม.ศรีปทุม ชลบุรี คว้ารางวัลจากแข่งขันโครงการ "Business Idea for Success : Better Life"นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จาก 9 ทีม 6 สถาบัน จากการเข้าร่วมแข่งขันในโครงการ "Business Idea for Success : Better Life" จัดโดย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน เพื่อให้นักศึกษาได้นำเสนอแนวคิดการเริ่มธุรกิจใหม่ และฝึกทักษะที่จำเป็นสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ โดยมีอาจารย์ศุภลักษณ์ ไชยสิทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานเปิดงานโดยภายในงานมีกิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาด้านนวัตกรรมทางธุรกิจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และการนำเสนอ Business Idea ระดับอุดมศึกษาชิงโล่รางวัลจาก อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และการออกบูทเพื่อนำเสนอ Business Idea และผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ณ Exhibition Hall ชั้น 1 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)