สมัครเรียน 038-146-123

เปิดโลกการเรียนรู้เปิดประตูสู่ EEC นักศึกษา ม.ศรีปทุม ชลบุรี คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดคลิปวีดีโอวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 นายศักดิ์ศิริ ศรีมงคลและนางสาวนัชชา ดีดับเข็ญ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ชั้นปีที่ 3 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดคลิปวีดีโอ “เปิดโลกการเรียนรู้เปิดประตูสู่ EEC” ในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม และได้รับเงินรางวัล 50,000 บาทพร้อมโล่รางวัล โดยใช้ชื่อทีมว่า คณะนิเทศศรีปทุมชลบุรี ซึ่งมีพิธีมอบรางวัล ณ อุทยานการเรียนรู้ TK Park ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์