สมัครเรียน 038-146-123

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม ชลบุรี คว้ารางวัล ชนะเลิศนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี คว้ารางวัลชนะเลิศ ระดับภาคตะวันออกจากการแข่งขันโครงการ “แม็คโครมิตรแท้...โชห่วย” ได้แก่ น.ส.สิริลักษณ์ พลภักดิ์ , น.ส.จักรีญา แจ่มใส , น.ส.อิสรีย์ โคกขุนทด , นายวีรภัทร สุรวัฒนาวรรณ , นายสหรัฐ สงแพง นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ โดยมี อาจารย์ฐิติยา กลบสันเทียะ และ อาจารย์ธันยนันท์ สมบูรณ์รัตนโชค อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ อาจารย์ที่ปรึกษา จัดโดยบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และแข่งขันในระดับประเทศต่อไป