สมัครเรียน 038-146-123

นักศึกษาคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คว้ารางวัล แผนธุรกิจ Digital Business Startup หัวข้อ “Sky Route”เมื่อวันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 นักศึกษาคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นางสาวธิดา เวหนะรัตน์ นางสาวกฤดาธิการ สุวรรณปาล นายธีรวิชญ์ กอภูเก็ต นายธนกฤต ชอบการไร่และนายวลิช วงศ์ภูมี ชั้นปีที่ 2 สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานผ่านเข้ารอบจากผู้เข้าแข่งขันจำนวน 21 ทีม เข้ารอบนำเสนอชิงชนะเลิศ 5 ทีมสุดท้าย และคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขัน แผนธุรกิจ Digital Business Startup หัวข้อ “Sky Route” จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านโลจิสติกส์ระดับคณะวิชา ทั้งนี้แผนธุรกิจนำเสนอถึงการใช้แนวคิด Digital ในการจัดการซัพพลายเชนของธุรกิจที่จะจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บนรถไฟฟ้า BTS โดยมี ผศ.ดร.วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม