สมัครเรียน 038-146-123

ทีมหมูดุด คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับคัดเลือกจาก SCG ให้เข้าร่วมโครงการ Young รักษ์น้ำทีมหมูดุด คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ศรีปทุม ชลบุรี ได้แก่ นางสาวกชกร ผลสวัสดิ์ ชื่อเล่นมุก , นางสาวพรปวีณ์ พิทักษ์จิรกร (ชื่อเล่นเเพร) , นางสาวสุมน สอนหนูน้อย (ชื่อเล่นเจน) , นางสาวอภิญญา จันทร์ศรี (ชื่อเล่นบิว) ได้รับคัดเลือกจาก SCG ให้เข้าร่วมโครงการ Young รักษ์น้ำ โดยทาง SCG ออกทุนการศึกษาให้นศ. เข้าดูงานโรงงาน SCG การจัดการน้ำและธรรมชาติ รวมไปถึงอบรมการสร้างดิจิทัลคอนเทนต์จากทีมมืออาชีพ The Standardและการเป็นจิตอาสา โดยคัดเลือก จากกว่า 100 ทีม จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดยมีอาจารย์วีณา คงพิษ เป็นผู้ควบคุมทีม “โครงการYOUNG รักษ์น้ำ” ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้ร่วมเดินทางไปยังพื้นที่ต้นน้ำ ในวันที่ 8-11 ก.พ. 2561 ณ. จังหวัดลำปาง เพื่อเรียนรู้และร่วมสร้างฝายชะลอน้ำอย่างถูกวิธี พร้อมทั้งศึกษาเส้นทางธรรมชาติยั่งยืน และอีกหนึ่งความพิเศษ คือการเรียนรู้การสร้างคอนเทนต์จากทีมมืออาชีพ The Standard เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจไปยังคนรอบตัว และการเป็นจิตอาสา • ผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์ร่วมกิจกรรม ของSCG ตลอดปี 2561 ยกตัวอย่างเช่น กิจกรรมรักษ์น้ำ...จากภูผา สู่มหานที ณ ลำปาง และทริปในพื้นที่อื่นๆ, ร่วมงาน Sustainable Development Symposium, มีโอกาสเรียนรู้ ใกล้ชิดกับผู้นำทางความคิดด้าน CSR และเซเลปหลากหลายท่าน และสามารถนำเสนอโครงการจิตอาสาของคณะ/มหาวิทยาลัยกับ SCG (โดยจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษครับ)