สมัครเรียน 038-146-123

คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม.ศรีปทุม ชลบุรีคว้ารางวัลอีกแล้ว!!!!ทีมนักศึกษา คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี คว้ารางวัลชมเชย 2 รางวัล จากการประกวดบูธนิทรรศการ เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยครั้งที่ 3 Smart Logistics SMEs in digital Economy 4.0 (การประยุกต์ใช้ Logistics 4.0 เพื่อพัฒนาสินค้าภูมิปัญญาท่องถิ่นไทย) ได้แก่ ทีมโครงงานผ้าไหมไทยแม่ของแผ่นดินการประยุกต์ใช้ SCOR Model ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตผ้าไหมไทย นายสรศักดิ์ หนูเสริม , นายรัตนสุพล กรวยทอง , นายธนันธร ร่มศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และทีมโครงงานการประยุกต์ใช้จักรสานพนัสนิคมทดแทนการใช้กล่องโฟมและการจัดการระบบ information sharing นางสาวกรณิภา ห่านสิงห์ , นางสาววริศรา วรกุลเกริกไกร , นายศิวัช สุขสิริ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จัดโดย เครือข่ายวิชาการด้านโลจิสติกส์ระดับคณะวิชา ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก