สมัครเรียน 038-146-123

กศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทส สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษได้คะแนนสูงสุดเก่ง IT เก่งภาษา แถมสร้างสรรค์ ขอแสดงความยินดีกับนายเชษฐา เฟื่องพูนทรัพย์ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ SPUC English Test ได้คะแนนสูงสุด 88 % จากผู้สอบ 428 คน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้! - เสริมความรู้การบริหาร การเป็นผู้ประกอบการและ Startups - ห้องเรียนอัจฉริยะและ Lab เฉพาะทาง - เรียนแบบ Active Learning เน้นปฏิบัติ - เสริมการเรียนรู้ด้วย e-Blended ที่ทันสมัย - เน้นทักษะภาษา(อังกฤษ/จีน) - ศูนย์รวมความเชี่ยวชาญแห่ง EEC - ปลูกฝังคุณธรรม ความกตัญญู ซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ มีวินัย - ได้รับการจัดอันดับมาตรฐานการศึกษาระดับโลก Uni rank 2017-2018 ---------------------------------------- สอบถามรายละเอียด 038-146-123 สมัครออนไลน์ http://www.east.spu.ac.th/admission/index2.php Line : @spuchon