สมัครเรียน 038-146-123

คณะโลจิสติกส์ฯ ม.ศรีปทุม ชลบุรี โชว์ของนางสาวกรปภา สุขุมาลินทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ผ่านเข้ารอบแรกเป็นหนึ่งใน 547 คน จากผู้สมัครทั่วประเทศ โครงการฝึกงาน “Singha Biz Course” ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาปี 3 และปี 4 ไม่จำกัดคณะ สาขาวิชา และเกรดเฉลี่ยได้เข้ามาสัมผัส “ประสบการณ์การทำงานจริง” ที่สิงห์ คอร์เปอเรชั่น ในคุณภาพเข้มข้นทุกกระบวนการ ซึ่งเป็นโครงการที่นักศึกษามหาวิทยาลัย ทั่วประเทศสนใจ ปีที่ผ่านมา สมัคร กว่า 15,000 คน รับเพียงแค่ 50 คนเท่านั้น โดยรอบสองจะเจอกับข้อสอบวัดไหวพริบปฏิภาณของผู้สมัคร มาร่วมลุ้นลูกศิษย์ศรีปทุมกันต่อไป