สมัครเรียน 038-146-123

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการลอจิสติกส์ ที่ได้รับรางวัลชมเชยขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการลอจิสติกส์ ที่ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดการนำเสนอแผนปรับปรุงและพัฒนากระบวนการภายในองค์กรด้วยกรีนโลจิสติกส์ (Green Logistics Contest 2011) Thailand International Logistics Fair 2011 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติ ไบเทค บางนาเมื่อวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2554 มีรายชื่อดังนี้ 1.นางสาวสกุณา ซ้อนสี 2.นางนภาพร ลีโอนฮาร์ดีน 3.นางสาวนวรัตน์ เปี่ยมกระแสธรรม