สมัครเรียน 038-146-123

นศ.คณะนิเทศศาสตร์สร้างชื่อคว้ารางวัลขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งขอแสดงความยินดีกับนาย ธนพงษ์ ทองคำ นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง เนื่องในงานวันมหาสงกรานต์ ตามรอยพ่อ เพื่อพอเพียง เมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอละแม จ.ชุมพร