สมัครเรียน 038-146-123

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดคลิปวีดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์ "ตลาดต้องชม"ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทนักเรียน นักศึกษา ได้แก่ ทีมเด็กสาขาวิทยุโทรทัศน์ ศรีปทุมชลบุรี นายศักดิ์ศิริ ศรีมงคล , นางสาวศุภิษา บุญเกิด ,นางสาวเพ็ญนภา จันทิมา ,นางสาวปิยะพร สมบัติ ,นางสาวนัชชา ดีดับเข็บ การประกวดคลิปวีดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์ "ตลาดต้องชม" ภายใต้โครงการส่งเสริมตลาดกลาง-ตลาดชุมชนประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค (Local Economy Marke จัดโดย กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน ณ ห้องฉลาดลบเลอสรรค์ ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์ วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561