สมัครเรียน 038-146-123

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดคลิป"ตลาดต้องชม" กับผศ.พงศ์สิน พรหมพิทักษ์ผศ.พงศ์สิน พรหมพิทักษ์ หัวหน้าสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทบุคคลทั่วไป ตลาดประมงท่าเรือพลี จังหวัดชลบุรี การประกวดคลิปวีดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์ "ตลาดต้องชม" ภายใต้โครงการส่งเสริมตลาดกลาง-ตลาดชุมชนประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค (Local Economy Market) จัดโดย กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน ณ ห้องฉลาดลบเลอสรรค์ ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์ วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561