สมัครเรียน 038-146-123

ศิษย์เก่าดีเด่น ศรีปทุม ชลบุรี ปี 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศศิษย์เก่าดีเด่น ศรีปทุม ชลบุรี ปี 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีดีกรีถึงนักกีฬา E-Sports ตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 18 ณ ประเทศอินโดนีเซีย