สมัครเรียน 038-146-123

Logistics ม.ศรีปทุม ชลบุรี คว้ารางวัลเวทีแข่งขันโลจิสติกส์ระดับชาตินักศึกษาคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันทางวิชาการด้านโลจิสติกส์ ระดับชาติ LogisticsInnovation Award 2018 กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ในงานสัมมนา Industrial Supply Chain Logistics Conference 2018 วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง