สมัครเรียน 038-146-123

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศคว้า 3 รางวัลโครงการ MeThai 2018นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี คว้ารางวัลประเภทสื่อดิจิทัล 2 รางวัลและรางวัลประเภทโครงการต้นแบบ ระดับดีมาก 1 รางวัล ในโครงการ MeThai 2018