สมัครเรียน 038-146-123

น้องปอ นายธนพงษ์ ทองคำ นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งน้องปอ นายธนพงษ์ ทองคำ นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 20 ระดับอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี