สมัครเรียน 038-146-123

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจได้รับรางวัลชมเชยในโครงการเยาวชนท่องเที่ยวหัวใจสีเขียว ปี 2มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ขอแสดงความยินดีกับ นายกัมปนาท แก้วอนันต์ นายมารุต ทองคำสุข น.ส.ทิพวรรณ ก่องกังวาลย์ น.ส.เจนจิรา มีสุข น.ส.กันต์ญารัตน์ วัฒนธรรม นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ที่ได้รับรางวัลชมเชยในโครงการเยาวชนท่องเที่ยวหัวใจสีเขียว ปี 2 ภายใต้ชื่อ “ตามรอยคันไถ…ใส่ใจกาสร…อาทรแผ่นดิน…” โดยความร่วมมือของสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย,www.eduzones.com ,นิตยสาร Go Magazine และนิตยสาร UP Magazine