สมัครเรียน 038-146-123

ทีมการจัดการ คณะบริหาร คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 แม็คโครและนักศึกษาร่วมกันพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่นทีมสาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ เข้ารับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททีมดีเด่นระดับประเทศ กิจกรรมแม็คโครและนักศึกษามหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น 2560 จัดโดยบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)