สมัครเรียน 038-146-123

คว้ามาอีกแล้วรางวัลนักกีฬาหญิงดีเด่นอรปรียา พฤฒิพิบูลพงศ์ นักศึกษาคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ เข้าร่วมงานประกาศเกียรติคุณ รับรางวัลนักกีฬาหญิงดีเด่น เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติประจำปี 2561ณ อินดอร์สเตเดี้ยม หัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา