สมัครเรียน 038-146-123

SPU: โลจิสติกส์ศรีปทุม ผ่านการคัดเลือกจัดแสดงผลงานนิทรรศการ ในโครงการ “ Innovations for Street food” ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562 โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ทีมคุ้มเกินเข็น นายปัญจวุฒิ มหาผลศิริกุล , นายสมประสงค์ สมภักดี และนายชัยยุทธ มงคลนิราพาธ นักศึกษาคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ผ่านเข้ารอบการคัดเลือกให้จัดแสดงผลงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมการออกแบบรถเข็น (Food Truck) สำหรับ Street Food เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการความสะอาด ความปลอดภัย และสุขลักษณะสำหรับอาหารริมทาง (Street Food) ประเภทนิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไป โดยมีอาจารย์เสริมพงษ์ เนียมสกุล อาจารย์ที่ปรึกษาทีม ทั้งนี้ผลงานจะได้ร่วมจัดนิทรรศการและสาธิตผลงาน ในงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) นอกจากได้นำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมแล้วยังมีโอกาสลุ้นชิงรางวัลผลงานชนะเลิศอีกด้วย #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #เชื่อมโยงศาสตร์โลจิสติกส์และสร้างคุณค่าให้ธุรกิจอุตสาหกรรม #DEK62สนใจสมัครเรียนเพื่อมีศักยภาพแบบนี้สมัครที่ Www.east.spu.ac.th