สมัครเรียน 038-146-123

แข่งขันร่มร่อนนานาชาติสานสัมพันธ์อาเซียน ครั้งที่ 3ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอรปรียา พฤฒิพิบูลพงศ์ นักศึกษาคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คว้า 1 เหรียญทอง รุ่นทีมรวม และ 1 เหรียญทองแดง ประเภทบุคคลทั่วไปหญิง ในรายการแข่งขันร่มร่อนนานาชาติสานสัมพันธ์อาเซียน ครั้งที่ 3