สมัครเรียน 038-146-123

การแข่งขัน สุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ปี 2 (Cabling Contest 2)ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ที่ได้เป็นตัวแทนภาคตะวันออก ในการแข่งขัน สุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ปี 2 (Cabling Contest 2) เมื่อวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรม คามิโอ แกรนด์ จ.ระยอง รายชื่อนักศึกษาเข้าแข่งขันในครั้งนี้ 1.นายศิวพงษ์ ลำมะณี นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.นายพงศกร โสธนนท์ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3.นายวุฒิพงษ์ เมตตา นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4.นายฉัตรชัย โชติวรรณ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5.นายวิชัย เสกประโคน นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ