สมัครเรียน 038-146-123

แข่งขันประกวดบทความ วีดิทัศน์ และประชาสัมพันธ์ โครงการ E-KNOW Energy The Iconic Contestนางสาวอาทิมา แก้วมาลา นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ คว้ารางวัลชมเชย ระดับภูมิภาค การแข่งขันประกวดบทความ วีดิทัศน์ และประชาสัมพันธ์ โครงการ E-KNOW Energy The Iconic Contest ในหัวข้อ คนไทยได้อะไรจากโรงไฟฟ้าฐาน และโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ จัดโดย กระทรวงพลังงาน