สมัครเรียน 038-146-123

ชนะเลิศการแข่งขันเรือใบเทิดพระเกียรติจ.อ.ศุภกร พงษ์วิเชียร นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อ่าวดงตาล กองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จังหวัดชลบุรีการแข่งขันเรือใบเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่9 ครั้งที่ 2 รายการ Dongtal Regatta 2019