สมัครเรียน 038-146-123

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ศรีปทุม ชลบุรี คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มิสเเกรนด์น่าน 2019 และรางวัล Best in swimsuitมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ขอแสดงความยินดีกับน้องตาล เสาวลักษณ์ เรืองปานพูล นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มิสเเกรนด์น่าน 2019 และรางวัล Best in swimsuit โดยการประกวดมิสแกรนด์น่าน 2019 เป็นการประกวดสาวงาม ที่รับสมัครทั้งบุคคลภายในจังหวัดและนอกจังหวัด ทั้งนี้น้องตาล เสาวลักษณ์ ยังได้โปรโมทวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของจังหวัดน่านได้เป็นอย่างดีและได้เข้าร่วมกิจกรรมหลักๆ ถึง 4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการแถลงข่าว รอบแฟชั่นโชว์ผ้าทอมือ รอบพรีลิมมินารี และรอบไฟนอล รูปแบบการจัดประกวดโดยการผสมผสานวัฒนธรรมในจังหวัด โดยการนำผ้าพื้นเมืองมาขึ้นโชว์บนเวทีการประกวด และในรอบ 6 คนสุดท้ายมีการประยุกต์ผ้าพื้นเมืองร่วมกับการตัดเย็บแบบทันสมัยโดยห้องเสื้อระดับประเทศอย่าง HIRUN BANGKOK #SPUC #ศรีปทุมชลบุรี #มิสแกรนด์ #มิสแกรนด์น่าน2019