สมัครเรียน 038-146-123

congratulationขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี คว้ารางวัลทีมดีเด่นระดับภูมิภาค ฝ่าด่านเข้ารอบระดับประเทศ ในการประกวดแผนงานการปรับปรุงร้านค้า ของ MAKRO เป็น 1 ใน 18 ผลงาน จาก 82 สถาบันทั่วประเทศ #การตลาด #การตลาดดิจิทัล #ทีมบริหาร #ชนะเลิศ #ศรีปทุมชลบุรี #SPUC