สมัครเรียน 038-146-123

ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ศรีปทุม ชลบุรี เจ๋งศิษย์เก่า ม.ศรีปทุม ชลบุรี เจ๋ง นายพิชญุตม์ ประเสริฐวิทย์ ศิษย์เก่า คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2561 ได้เป็นตัวแทนทีมชาติไทย ไปแข่ง Sea games ที่ประเทศฟิลิปปินส์ ในกีฬาประเภท E-Sport เกม Star Craft 2