สมัครเรียน 038-146-123

Congratulations อาจารย์ศิริลาภ เหลืองเจริญลาภ เข้ารับรางวัลเกียรติยศ ดร.สุข พุคยาภรณ์ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ศิริลาภ เหลืองเจริญลาภ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัลเกียรติยศ ดร.สุข พุคยาภรณ์ ประจำปี 2562 ประเภท อาจารย์ประจำที่มีงานสอน